Vi är RISE

RISE SICS Västerås grundades 2012 och består av en flexibel grupp forskare med djup förståelse för innovation och digitalisering. Kunskaperna och arbetssätten är tillämpbara i många branscher men används främst för att stärka svensk industri. Med starka relationer till flera partners inom akademi, industri och offentlig sektor löser vi verkliga problem genom nya arbetssätt och metoder. Vi hjälper också våra samarbetspartners både strategiskt och operativt med lösningar för digitalisering som leder till stora konkurrensfördelar.

På vårt kontor centralt i Västerås finns en unik testmiljö för att testa ny teknik och möjliga användningsområden tillsammans med oss. Här kan man bland annat testa augmented och virtual reality, visualisera data på nya vis, simulera fjärrstyrning av produktion och ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

Vi skräddarsyr tillsammans en lösning efter era behov som står sig i morgondagens konkurrens. Om ni så behöver hjälp med digitalisering, innovation och/eller förändringsbenägenhet.