Petra Edoff

Petra arbetar med flera projekt och initiativ som handlar om hur människor och organisationer kan ta till sig digitaliseringen på bästa sätt. I projektet ”Visualisering för en hållbar industri och stad” tar man fram visualiseringar av fjärrvärmedata som ska ge operatörer en bättre bild av hur de kan driva värmeverket på ett hållbart sätt.

Petra genomför intervjuer och workshops för att stötta företag att ta till sig ny teknik, som exempelvis införande av XR (teknik för extended reality) i projektet MAXAT, eller hur AI kan tillämpas inom olika typer av industrier i ”AI för en smart industri”. Petra är nybliven fokusområdesledare för RISE interna digitalisering där onlineutbildningar kombineras med workshops som ska ringa in behoven och ett coachingnätverk ska etableras. Nätverket ska samla representanter från alla divisioner, en sorts förändringsagenter som ska se till att RISE drar nytta av digitaliseringen både internt och i sitt erbjudande till partners.

Det coachande förhållningssättet tar Petra med sig i sin roll som gruppchef för en del av medarbetarna i Västerås. Arbetet bedrivs till stor del genom självorganisering och rollen som gruppchef innebär till stor del att finnas som ett stöd för medarbetarna och se till att de får möjlighet att uppfylla sitt potential. Petra är även en av de drivande eldsjälarna i SICS Västerås som arbetar för att skapa ett nätverk för innovationsledare inom RISE.
Intresset för människor är vad som driver Petra i hennes forskning. Under sina studier inom innovation på Mälardalens högskola kom Petra i kontakt med SICS och gjorde sitt exjobb här. Efter disputationen började Petra hos SICS på heltid där hon arbetat med att få företag att se annorlunda på effektivisering genom mer proaktiv organisationsutveckling.

Många organisationer genomför effektivisering genom att skära ner på personal. Petra menar genom sin forskning att det bästa sättet att effektivisera en organisation istället är att skapa de bästa förutsättningarna för att alla medarbetare ska kunna göra sitt bästa. Det kan man göra både genom att använda olika metoder och/eller arbeta med att förbättra arbetsklimatet i organisationen. Det är viktigt att få en djupare förståelse för organisationen innan man som forskare försöker hitta lösningar, därav har Petra vid flera tillfällen ”praktiserat” hos företagen för att få en bild av medarbetarnas perspektiv på företagens utmaningar.

Det finns många metoder tillgängliga för att skapa en effektivare och mer hälsosam organisation; det kan handla om att ändra beteenden och attityder, att förenkla dokumentation och förutsättningar för samarbeten. En del av det handlar om positiv psykologi och hur man väljer att ge feedback. Forskningen visar exempelvis att företag där det i feedback ges minst tre positiva kommentarer till varje negativ kommentar är mer lönsamma. Det går att applicera samma metodik i alla mänskliga relationer, testa!

Petra är ständigt intresserad av att ta till sig ny kunskap och går just nu en distanskurs som handlar om hur man ska coacha människor för att de ska frodas.

“Som projektledare hamnar du ibland i situationen att du håller i ett teammöte, organisationen är i ett pressat läge och ditt team måste prestera. Du kan välja att fokusera på hotet; det kommer göra att dina medarbetare producerar stresshormon och tappar kapaciteten att fokusera och lära sig nya saker. Eller så fokuserar du på möjligheten; berättar om hur teamet klarat tuffa tider tidigare och att de presterar som bäst när de har en utmaning framför sig. Vilket tror du ger bäst resultat?”

Petras forskning sammanfaller med hennes största intresse, att hjälpa människor att prestera på topp, och att hjälpa projektledare att ge sina medarbetare bästa möjliga stöd. Även privat vill Petra umgås med vänner, resa och ständigt upptäcka nya saker, kulturer, maträtter samt människor.Petra är en av pusselbitarna som gör RISE SICS Västerås till ett glatt och innovativt team och som ständigt hittar nya lösningar och angreppssätt.