Mats Tallfors

Mats Tallfors började hos oss på RISE SICS Västerås under 2017. Mats är uppvuxen på ett lantbruk utanför Kopparberg, cirka 12 mil väster om Västerås. Under Mats barndom var tanken att gå i sina föräldrars fotspår och ta över gården. Redan under tidiga tonår väcktes dock intresset för datorer och programmering. Mats valde att läsa naturvetenskaplig linje på gymnasiet och därefter läsa linjen för tillämpad datateknik på Mälardalens Högskola.

Som konsult inom sågverksautomation började Mats intressera sig för reglerteknik och gick tillbaka till högskolan och tog ut en magisterexamen med inriktning på reglerteknik. Efter några år inom industrin fick han ett erbjudande om att doktorera som industridoktorand på ABB och KTH. Hans licentiat har fokus kring reglerteknik och roterande mekaniska system. Efter cirka 20 år på ABB har Mats byggt upp en djup förståelse för industrins behov och har arbetat i många år med analys, modellering och reglering av varvtalsreglerade drifter, uppsättningsmodeller för varmvalsning av platta stålprodukter och senare även för maskiner inom papperstillverkning, samt gruvautomation. Många av de problem Mats arbetat för att lösa handlar om modellering, adaption av modeller, reglerteknik, signalbehandling, optimering och tillämpad matematik.

Två av de forskningsprojekt Mats arbetar med idag är FUDIPO och DEEP. I båda projekten bidrar Mats med sin industrierfarenhet för att utveckla metoder för att nyttja artificiell intelligens och maskininlärning vid tillverkning av kartong. Man forskar kring hur man tidigt i processen genom maskininlärning ska kunna förutsäga (prediktera) kartongens egenskaper för att kunna styra tillverkningen så man får en önskad produkt.

Mats tycker det är intressant att förstå hur industriella processer fungerar och hur man kan styra och påverka dem för att förbättra produktionen. Sitt intresse för styrning och tillämpad matematik gör att Mats även skapar automatiserade lösningar för sitt hem och sin sommarstuga. Det senaste privata automatiseringsprojektet går ut på att eliminera fuktproblem i sommarstugan och dess uthus genom reglering och övervakning av luftfuktighet med hjälp av Arduinobaserade distribuerade styrsystem.