Anders Wikström

Man pratar idag om att de två viktigaste områdena för framtiden är forskning och innovation. Möt Anders Wikström, med en bakgrund inom design, innovation och affärsutveckling kallar sig Anders idag för innovationsdoktor. I sitt arbete som forskare träffar han företag för att undersöka och lyfta deras förutsättningar och förmåga för innovation.
Anders arbetar för konkreta lösningar i syfte att höja innovationsförmågan i företagen.

Genom att bedriva innovationsforskning utifrån designmetodiken “Design Thinking” uppnås ny kunskap i nära samarbete med företag och organisationer. Varje organisation och situation är unik och behöver utifrån det perspektiv som det upplevs av individerna som finns i situationen; genom detta skapas empati som leder till möjligheter för att göra saker annorlunda, det vill säga möjligheter för innovation.
”Det finns aldrig endast ett rätt svar för hur man skapar möjligheter för innovation och innovationsförmåga. Men om jag kan få en organisation att testa 10 olika sätt så kan de hitta vad som passar just dem och deras förutsättningar, det ger dem verktyg för att bli mer innovativa” berättar Anders. ”Jag älskar mitt jobb, att få komma ut och träffa såväl företagsledningen som människorna på golvet och förstå deras specifika utmaningar och förutsättningar. Det är otroligt stimulerande att få en djupare förståelse för hur jag ska utforma min forskning så att den är till nytta för dessa människor.”

En av de saker som Anders jobbar med är en strategisk satsning inom PiiA (Processindustriell IT och Automation). Genom att mäta förutsättningar för innovation inom en hel bransch (processindustrin) samt analysera deras strategi för innovation skapar vi unika insikter och nya möjligheter att stärka utveckling av branschens innovationsförmåga samt kartlägga generella styrkor och svagheter, och på sikt rikta insatser på identifierade utmaningar.

För de involverade företagen bidrar vi till att utveckla strategier för ökad innovationsförmåga. Genom att strategiskt bädda in förutsättningar för innovation, utveckla de processer som driver innovation samt uppdatera mätetal som används för att utvärdera innovation stärks konkurrenskraften och en flexibel och hållbar organisation skapas.