Så jobbar vi

Vår innovations­ledning

Vi tittar på hur innovationsklimat och innovationsledning kan förbättras för att skapa förutsättningar för framtidens arbetssätt och konkurrenskraft.

Produkt­utveckling

Vi arbetar med produktutveckling med tester och analyser som grund.

Test & Optimering

Slutligen jobbar vi med att förbättra integrationen av industriella system då detta är en kritisk fas i utvecklingen.

Industriell IOT & Cloud

Vi jobbar med enheter som samlar in, bearbetar och levererar data.

Dataanalys

Vi samlar in data för att se trender.

AI/ML

Genom att utnyttja dataanalys, optimering och AI/ML kan ytterligare effektivisering och förbättringar göras.

XR

Vi tittar på hur industrin kan utnyttja XR (MR, AR, VR) olika sammanhang.

User Experience

Vi analyserar och förbättrar användarupplevelsen.

Security

Vi tittar på vilken prestanda man kan uppnå, var man kan lagra och IT säkerhet.