PiiA innovation

– Innovation inom processindustrin

PiiA Innovation identifierar förutsättningar för innovation inom Svensk processindustri och dess leverantörer. Genom att mäta och analysera förutsättningar för innovation samt analysera strategier för innovation skapar vi unika möjligheter att stärka utveckling av branschens innovationsförmåga samt kartlägga generella styrkor och svagheter, och på sikt rikta insatser på identifierade utmaningar.

Sverige rankas högt gällande förutsättningar för innovation, vår output är dock relativt låg. En tydlig utmaning som många företag har är att samtidigt som man exploaterar sin nuvarande portfölj av produkter och tjänster också utforska nya möjligheter som kan komplettera, bygga vidare på eller helt skaka om den egna verksamheten eller marknaden. Det vi ser är att förutsättningarna att utforska nya möjligheter marginaliseras på grund av effektivitetsprocesser och dessutom har sökandet av nya möjligheter centraliserats, eller flyttats utomlands.

I varje deltagande företag utvecklas strategier för ökad innovationsförmåga, genom att strategiskt bädda in förutsättningar för innovation, utveckla de processer som driver innovation samt uppdatera mätetal som används för att utvärdera innovation stärks konkurrenskraften och en flexibel och hållbar organisation skapas.

Kontakt: anders.wikstrom@ri.se