MAXAT

– More Accessible Xr Assets for the indusTry

Företag inom process- och produktionsindustrin ser stor potential i träning i virtuella miljöer med teknik som VR och AR eller tablets (tillsammans benämnt XR). Operatörer och servicetekniker kan träna och repetera komplexa scenarier i simulationer istället för att träna på en fysisk maskin på fabriksgolvet. Virtuella miljöer kortar träningstiden samtidigt som det eliminerar risken för personskador och produktionsstopp. Träningsmoment kan också utformas med stöd av speldesign-principer (gamification) vilket gör träningen inte bara interaktiv och motiverande utan till och med underhållande. Med hjälp av XR går det att göra fabrikerna säkrare, effektivare och mer attraktiva som arbetsplats för framtida arbetskraft inom svensk industri.

  Syftet med projektet är att lyfta, belysa och kartlägga utmaningar och möjligheter inom:
 • Innehållsutveckling – Utvecklingen av XR-material, kan göras billigare med hjälp av ny teknik från spelindustrin
 • Digital säkerhet – Till exempel procedurer för överföring av filer byggas ut för att underlätta kommunikation med underleverantörer och partners
 • Beslutsunderlag – Information om pris och tidsåtgång vid XR-utveckling behövs för långsiktiga satsningar på virtuell träning inom svensk industri.

Idag finns både konkreta och dolda utmaningar som står i vägen för det praktiska införandet. Projekt ämnar kartlägga dessa utmaningar för att konkretisera vilka potentiella lösningar som kommer ha störst effekt i storskalig implementeringen av XR i svensk industri.

  Projektet finansieras av PiiA (Processindustriell IT och Automation) och leds av RISE SICS Västerås med samarbetspartners:
 • Tetra Pak
 • byBrick Interface
 • Komatsu Forest
 • Automation Region
 • PanView

Kontakt: petter.wannerberg@ri.se