Karakuri

– IoT-lösningar för produktionsgolvet

Introduktion till IoT (internet of things) och molntjänster inom industrin sker ofta genom omfattande projekt med långa ledtider. Industrin söker därför enkla sätt att anta ny teknik, detta genom att dra nytta av kunskap och innovationskraft hos människor nära produktionen. Projektets mål är att göra det möjligt för produktionspersonal att enkelt bygga och genomföra enkla och billiga IoT-hjälpta lösningar på produktionsgolvet, detta genom ett modulärt hårdvaru- och mjukvarusystem. Projektgruppen kallar denna enkla och billiga IoT-baserade för “kaizen Karakuri IoT”. Modulsystemet förväntas bidra till kaizen-aktiviteter på produktionsgolvet på flera sätt, tex genom att realisera en enkel och billig automatisering relaterad till informationshantering och beslutsstöd. Detta ger produktionspersonal möjlighet att använda sin kreativitet och göra egna IoT-baserade förbättringslösningar, förbättra personalens lärande och acceptans av att använda IoT i produktionen.

    Projektet finansieras av Vinnova och Production 2030 och leds av RISE SICS Västerås med samarbetspartners:
  • Mälardalens universitet
  • Swerea IVF
  • Volvo Construction Equipment
  • Seco Tools
  • Eskilstuna Elektronikpartner
  • Vrena Mekaniska
  • Mälarplast

Kontakt: kristian.sandstrom@ri.se