Command

– Underhåll av den digitala fabriken

Projektet Kommunikation och underhåll för den digitala fabriken (Command) drog nytta av ny informations- och kommunikationsteknik samt Internet-of-Things (IoT) för att definiera, utveckla och verifiera lösningar i tre fallstudier med målet att förbättra produktionsverksamhet, service och underhåll. Projektet använde teknik från tre olika områden: konsument- och spelindustrin, datavetenskap, och ny kunskap och teknik inom kommunikationsvetenskap.

Målet med forskning inom projektet var att reducera oplanerade driftstopp genom direkt tillgång till information som behövs för operatörer och servicetekniker genom förbättrade kommunikationsmöjligheter. Vi kommer även undersöka hur ny användning av IKT kan förbättra den mänskliga kommunikationen i en produktionsmiljö. Vidare kommer vi att utveckla en grund för beräkningar som visar möjlig ekonomisk nytta av investeringar för IoT-baserat underhåll, där arbetet utförs av tekniker är en viktig komponent.

    Partners i projektet:
  • RISE SICS Västerås
  • RISE Interactive
  • SSAB
  • Smurfit Kappa Kraftliner
  • Podcomp
  • TetraPak
  • Prevas

Projektet finansierades av Vinnova inom satsningen “Den smarta digitala fabriken”.

Kontakt: stig.larsson@ri.se