PiiA – Strategiskt innovations­program

PiiA stärker svensk industri genom att utveckla samarbetet mellan industriföretag, leverantörer och forskare. PiiA finansierar innovationsprojekt, stödjer forskning, analyserar industrins behov, för samman forskare och hjälper branschens aktörer att få tillgång till den utbildning och kompetens de behöver.

PiiA är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram och ska se till att svensk processindustri har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att genom digitalisering stå sig i den internationella konkurrensen.

Processindustrin svarar för nästan 50 procent av den svenska nettoexporten. I den omfattas alla industriföretag som förvandlar våra resurser till nya produkter. Här ingår verksamheter inom kemi- och petroleum, metallindustri, skogsindustri, gruv-och mineralindustri, kraftproduktion, tillverkning av läkemedel samt tillverkning av livsmedel.

Syftet är att:
  • Stödja internationaliseringen för de svenska IKT-, elektronik- och automationssektorerna
  • Förena och synkronisera nationella och europeiska strategier
  • Nätverk av svenska aktörer som är aktiv inom den europeiska arenan
  • Säkerställa svensk representation i de europeiska teknologiplattformarna
  • Påverka den europeiska agendan genom att fungera inom befintliga strukturer

Läs mer om programmet på www.sip-piia.se

Kontakt: Programchef Peter Wallin peter.wallin@sip-piia.se