Digitaliseringens utmaningar

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för nästan alla områden i vårt samhälle; förändringar som kan leda till säkrare arbetsuppgifter, mer miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar och mer utvecklande arbeten. De kan också innebära ett förändrat arbetssätt, en omställning av arbetsuppgifter, nya affärsmodeller och att en helt okänd aktör plötsligt blir din största konkurrent.

Om din organisation inte är med på resan så riskerar ni att bli omsprungna av andra som arbetar aktivt med sin digitalisering. Utmaningen är att fundera på vad digitaliseringen innebär; vilken affär ni har imorgon, vilka era medarbetare, kunder och konkurrenter är. Och framför allt handlar det om hur ni rustar er inför förändringen.