DigiCORE

DigiCORE är ett labb och en testbädd med fokus på ny spännande teknik och dess konkreta tillämpningar. I labbet, som är ett samarbete mellan RISE SICS Västerås och Automation Region, med stöd från det strategiska innovationsprogrammet PiiA, finns hårdvara i form av utrustning från kontrollrum, stora skärmar för visualisering, VR- och AR-glasögon, deep learning-datorer och mycket mer. Utöver hårdvaran finns även mjukvara samt licenser för bearbetning av data, beräkning och prototyping.

I labbet kan företag få hjälp med att identifiera möjligheter för användning av processdata på nya sätt, undersöka hur ny teknik såsom VR och AR kan användas för underlätta arbetet samt upptäcka hur AI kan nyttjas inom industrin.

Vi kombinerar vår breda kunskap om teknik, vårt stora nätverk av både akademi- och näringslivskontakter (möjligheter till interaktion) samt våra processer kring forskningsmetodik och innovationsledning för att hjälpa din organisation att utvecklas.